คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่

 

ข่าวคริสตจักร
คำเทศนา
พระคัมภีร์ออนไลน์
ฝากคำอธิษฐานเผื่อ
ภาพกิจกรรม คริสตจักร

ฟังคำเทศนา-อบรม
วันที่ หัวข้อ ข้อพระคัมภีร์ โดย
อา. 02 มี.ค. 2008 ความล้มเหลวกลายเป็นพร ลก. 5:1-11 อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
อา. 24 ก.พ. 2008 ลักษณะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประทานให้เรา 1 คร. 5:1-13, 1 คร. 6:1-9 อ.เฮนรี่ ไบเดนธอล
อา. 17 ก.พ. 2008 การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า รม. 1:1-6 อ.จอห์น ดิ๊กสัน
อา. 10 ก.พ. 2008 น้ำแห่งชีวิต ยอห์น 4:3-32 อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
อา. 03 ก.พ. 2008 รับการอวยพรจากพระเจ้า และเป็นพรต่อผู้อื่น มัทธิว 14:13-21 อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
อา. 27 ม.ค. 2008 การเดินทางของชีวิตคริสเตียน อพยพ 15:22-27 อ.นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์
อา. 20 ม.ค. 2008 การต้อนรับในคริสตจักร ลูกา 7:36 ถึง ลูกา 8:3 อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
อา. 13 ม.ค. 2008 รับจากพระเจ้า และมอบแด่พระองค์ ลูกา 19:11-27 อ.นิพนธ์ ตรีเวียง
อา. 06 ม.ค. 2008 การประกาศ มะระโก 2:1-12 อ.ชัยยัน
 
รายการที่ 37 ถึง 45 จาก 45 รายการ : [ 1 2 3 ]
©2008 Chiang Mai Grace Church ข่าวคริสตจักรคำเทศนาพระคัมภีร์ออนไลน์ฝากคำอธิษฐานเผื่อภาพกิจกรรม คริสตจักร